E-BOEKEN MET INTERACTIEF OPLOSBARE SUDOKU VARIATIES

Een aantal losse interactief oplosbare Uitdagende Sudoku Variaties en Educatieve Sudoku Variaties heb ik gebundeld in E-boeken. Elk E-boek bevat 20 van dergelijke Sudoku variaties.

Elke interactief oplosbare Sudoku variatie bestaat uit:

• De interactief oplosbare puzzel met diens beschrijving hoe deze op te lossen.
• Een mogelijke stap-voor-stap aanpak om, in een regelmatige wisselwerking tussen de Sudoku logica en de logica van de eigenschappen van de extra groep(en) van de Sudoku variatie, de unieke oplossing af te leiden.
• De oplossing van de Sudoku variatie.

De puzzel is alleen interactie oplosbaar op de pc, de laptop en de tablet als hierop de Acrobat Adobe Reader® is geïnstalleerd.

Klik hier voor de reeds verschenen E-boeken met niet-interactief oplosbare Sudoku variaties.

De volgende E-boeken met interactief oplosbare Sudoku Variaties zijn verschenen: